IRO

Matchez stimuleert het maken van eigen keuzes en het nemen van zelfstandige beslissingen. Tegenwoordig kan er zelf gekozen worden bij welk re-integratiebedrijf en/of welke coach begeleiding gewenst is. Er wordt dan gesproken over een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO).

Uitkeringsgerechtigden met een WW, WAO, WIA of WAJONG uitkering, kunnen aangemeld worden bij Matchez. In het kader van de IRO wordt er een trajectplan opgesteld, gebaseerd op de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Het uiteindelijke doel is de cliënt te bemiddelen naar een passende werkplek.