Matchez hanteert de volgende definitie van outplacement: “Het voor rekening nemen van taken van de werkgever, zoals het opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers die om wat voor reden dan ook een andere passende werkkring of toekomstbestemming binnen de arbeidsmarkt moeten vinden.”
Het beoogde resultaat dat Matchez nastreeft is het duurzaam herplaatsen van de werknemer bij een andere werkgever of het realiseren van een andere passende oplossing. Matchez maakt hiervoor gebruik van haar grondige kennis van de arbeidsmarkt en een groot netwerk van werkgevers.

jouw toekomst onze passie

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share