In de trajecten van Matchez ligt de nadruk op het bemiddelen én intensief begeleiden van haar kandidaten naar werk. De kandidaat krijgt een individuele trajectbegeleider, die hem of haar zal activeren en begeleiden, ondersteunen en te bemiddelen naar werk. Gedurende het traject zal de individuele trajectbegeleider de bevindingen van de kandidaat op het gebied van motivatie, verrichte sollicitatieactiviteiten en medewerking bijhouden. De kandidaat heeft door het grote netwerk aan werkgevers van Matchez, de mogelijkheid om sneller op de arbeidsmarkt in te stromen.

Bij kandidaten waar ook de focus gelegd dient te worden op taal is Matchez van mening dat persoonlijke begeleiding noodzakelijk is. Matchez heeft diverse vervolgtrajecten op maat in het kader van inburgeren. Het uitgangspunt hierbij is participeren in de Nederlandse samenleving middels werk.

In het traject “Taal en Werk” staan de volgende uitgangspunten centraal:

Taalverrijking op het gebied van luisteren en spreken;
Vaardigheidstrainingen welke toepasbaar zijn op het solliciteren en in het bedrijfsleven.
Door het opstellen van een begeleidingsplan krijgt iedere deelnemer een uniek traject conform eigen vaardigheden en kwaliteiten. De taalklassen zijn niet groter dan 10 deelnemers, waardoor er meer tijd en aandacht is voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning van de deelnemers. Dit zal uiteindelijk resulteren in een positieve uitstroom naar de arbeidsmarkt. Gedurende het traject zal er per kandidaat een portfolio worden opgesteld. Dit portfolio wordt afgerond met een eindrapportage en een advies over de voortgang.

Naast het traject “Taal en Werk” is er ook de mogelijkheid om het traject “Digitale Vaardigheden” te volgen. Dit traject richt zich op het aanleren van basisvaardigheden omtrent computergebuik, typevaardigheden en online solliciteren.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share