Contact

Laan Nieuwer Amstel 1
1182 JR Amstelveen
algemeen@matchez.nl
020-3342282

Volg ons

trainingen

Kennis vergaren, kennis vergroten en kennis gebruiken is hetgeen waar Matchez in gelooft. Voor het versoepelen van ingangen op de arbeidsmarkt, het vergroten van mogelijkheden en het verwerven en/of behouden van een werkplek biedt Matchez de volgende trainingen aan:

Communicatietraining;
Assertiviteitstraining;
Sollicitatietraining;
Solliciteren met LinkedIn / Sociale netwerken;
Training digitale vaardigheden.

Binnen de trainingen van Matchez wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke groei, gedrag en houding (intervisie).

 

 • Ondernemerschap +

  ondernemerschap

   

  Matchez biedt begeleiding bij het starten van een eigen onderneming, indien werken in loondienst niet meer mogelijk dan wel niet meer gewenst is. Het ondernemerschap is een goed alternatief om weer in het eigen levensonderhoud te voorzien.

  De begeleiding bestaat uit 4 fasen. Binnen deze 4 fasen onderzoeken wij de ondernemerscapaciteiten en ondernemersvaardigheden. Is er sprake van perspectief, dan zal de begeleiding zich richten op het uitwerken van het ondernemersplan en coaching bij het opstarten van de onderneming. De coaching is dan ook met name gericht op het vergroten van de duurzaamheid van de onderneming.

 • Taal & Werk +

  taalenwerk

  In de trajecten van Matchez ligt de nadruk op het bemiddelen én intensief begeleiden van haar kandidaten naar werk. De kandidaat krijgt een individuele trajectbegeleider, die hem of haar zal activeren en begeleiden, ondersteunen en te bemiddelen naar werk. Gedurende het traject zal de individuele trajectbegeleider de bevindingen van de kandidaat op het gebied van motivatie, verrichte sollicitatieactiviteiten en medewerking bijhouden. De kandidaat heeft door het grote netwerk aan werkgevers van Matchez, de mogelijkheid om sneller op de arbeidsmarkt in te stromen.

  Bij kandidaten waar ook de focus gelegd dient te worden op taal is Matchez van mening dat persoonlijke begeleiding noodzakelijk is. Matchez heeft diverse vervolgtrajecten op maat in het kader van inburgeren. Het uitgangspunt hierbij is participeren in de Nederlandse samenleving middels werk.

  In het traject "Taal en Werk" staan de volgende uitgangspunten centraal:

  Taalverrijking op het gebied van luisteren en spreken;
  Vaardigheidstrainingen welke toepasbaar zijn op het solliciteren en in het bedrijfsleven.
  Door het opstellen van een begeleidingsplan krijgt iedere deelnemer een uniek traject conform eigen vaardigheden en kwaliteiten. De taalklassen zijn niet groter dan 10 deelnemers, waardoor er meer tijd en aandacht is voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning van de deelnemers. Dit zal uiteindelijk resulteren in een positieve uitstroom naar de arbeidsmarkt. Gedurende het traject zal er per kandidaat een portfolio worden opgesteld. Dit portfolio wordt afgerond met een eindrapportage en een advies over de voortgang.

  Naast het traject "Taal en Werk" is er ook de mogelijkheid om het traject "Digitale Vaardigheden" te volgen. Dit traject richt zich op het aanleren van basisvaardigheden omtrent computergebuik, typevaardigheden en online solliciteren.

 • Outplacement +

  outplacement

  Matchez hanteert de volgende definitie van outplacement: “Het voor rekening nemen van taken van de werkgever, zoals het opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers die om wat voor reden dan ook een andere passende werkkring of toekomstbestemming binnen de arbeidsmarkt moeten vinden.''

  Het beoogde resultaat dat Matchez nastreeft is het duurzaam herplaatsen van de werknemer bij een andere werkgever of het realiseren van een andere passende oplossing. Matchez maakt hiervoor gebruik van haar grondige kennis van de arbeidsmarkt en een groot netwerk van werkgevers.

 • IRO +

  iro

  Matchez stimuleert het maken van eigen keuzes en het nemen van zelfstandige beslissingen. Tegenwoordig kan er zelf gekozen worden bij welk re-integratiebedrijf en/of welke coach begeleiding gewenst is. Er wordt dan gesproken over een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO).

  Uitkeringsgerechtigden met een WW, WAO, WIA of WAJONG uitkering, kunnen aangemeld worden bij Matchez. In het kader van de IRO wordt er een trajectplan opgesteld, gebaseerd op de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Het uiteindelijke doel is de cliënt te bemiddelen naar een passende werkplek.

 • Trainingen +

  trainingen

  Kennis vergaren, kennis vergroten en kennis gebruiken is hetgeen waar Matchez in gelooft. Voor het versoepelen van ingangen op de arbeidsmarkt, het vergroten van mogelijkheden en het verwerven en/of behouden van een werkplek biedt Matchez de volgende trainingen aan:

  Communicatietraining;
  Assertiviteitstraining;
  Sollicitatietraining;
  Solliciteren met LinkedIn / Sociale netwerken;
  Training digitale vaardigheden.

  Binnen de trainingen van Matchez wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke groei, gedrag en houding (intervisie).

   

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief