Dit traject is bedoeld om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en participatie te bevorderen.
Veelal krijgen deze kandidaten een ontheffing van hun inburgeringstraject.
De weg naar de arbeidsmarkt van deze kandidaten verloopt hierna moeizaam.

Om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten biedt Matchez een intensief maatwerk traject aan.
Op individuele basis bekijken wij de leerbaarheid, taalvaardigheid, motivatie, competenties en het arbeidsverleden.

Wij zetten praktijkgericht taalonderwijs in. Dit bestaat werkervaringsplaatsen, stages, leer-werktrajecten
en betaald werk met ondersteuning in het verbeteren van de taal op de werkvloer.
Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband. Wanneer werk voor de betreffende kandidaat geen
haalbare optie is, is vergroting van participatie de inzet.

Tijdens het traject worden de kandidaten ook bewust gemaakt van hun eigen kunnen en wordt
de zelfredzaamheid vergroot. Er komen diverse praktische onderwerpen aan bod.
Denk hierbij aan de belastingdienst, het inschrijven bij een kinderopvang of uitzendbureaus en
contact met maatschappelijke organisaties. Wij nemen dit niet uit handen maar voeren het samen met de kandidaten uit.

Door meerdere dagen per week Nederlands in de praktijk toe te passen zal het luisteren en spreken
verbeteren en wordt de zelfredzaamheid van de kandidaat vergroot.

Resultaat

  • Vergroten van de zelfredzaamheid;
  • Taalverrijking op het gebied van luisteren en spreken;
  • Bewustwording van mogelijkheden;
  • Uitbreiden van het netwerk;
  • Verbetering vaardigheid op het gebied van solliciteren;
  • Verbetering werknemersvaardigheden;
  • Participatie van de kandidaat;
  • Betaald werk of participatieplaats;
  • Kans op behouden werk vergroten.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share