De stap naar werk
en zelfredzaamheid.

Ontdek hoe wij streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te
bloeien en zelfredzaamheid te bereiken. Als re-integratiebureau coachen we mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en bieden we via YouTaal gespecialiseerde taalcursussen voor
nieuwkomers. Daarnaast fungeren we als betrouwbare partner voor gemeenten en werkgevers,
omdat we geloven in de kracht van samenwerking en het belang van een constructieve dialoog
tussen alle betrokken partijen. Benieuwd naar wat Matchez voor jou kan betekenen?

De eerste stap
naar een kleurrijke
toekomst begint met:

Duurzaamheid

Bij Matchez geloven we dat motivatie
en talent essentieel zijn voor duurzaamheid. We
ondersteunen werkgevers bij het aannemen van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
waardoor inclusieve groei wordt bevorderd.

De eerste stap
naar een kleurrijke
toekomst begint met:

Maatwerk

Bij Matchez omarmen we diversiteit en geloven we
in maatwerk. Onze aanpak is op maat gemaakt,
omdat we erkennen dat elke persoon en situatie
uniek is. Dit leidt tot oplossingen die niet
alleen effectief zijn, maar ook naadloos
aansluiten op de behoeften en omstandigheden
van onze cliënten.

De eerste stap
naar een kleurrijke
toekomst begint met:

Oplossend

Bij Matchez zien wij altijd mogelijkheden en streven we naar duurzame oplossingen voor alle betrokken partijen. We denken buiten de gebaande paden voor effectieve resultaten, met een focus op inclusiviteit en haalbaarheid.

Iedereen verdient het om het beste uit zijn toekomst te halen.

Bij Matchez omarmen we de visie van inclusief zijn Nederland, een land zonder onaangeboorde arbeid potentieel. Een Nederland waar iedereen de kans krijgt om hun toekomstige potentieel te maximaliseren. Wij geloven dat we door samenwerking, soms met kleine stapjes, duurzame groei kunnen realiseren en succes voor iedereen die we begeleiden.

Lees meer
Voor gemeenten

Ontdek hoe Matchez gemeenten kan ondersteunen met re-integratie, participatie en inburgering. Met ons uitgebreide netwerk bieden wij doeltreffende oplossingen.

Lees meer
Voor werkzoekenden

Als toegewijd re-integratiebureau bieden we niet alleen ondersteuning bij het vinden van een passende baan, maar ook hulp bij andere aspecten van jouw welzijn.

Lees meer
Voor werkgevers

Ontdek de kracht van diversiteit en inclusie met Matchez! Wij bieden werkgevers waardevolle ondersteuning bij het aantrekken van gemotiveerd personeel.

Lees meer

Onze diensten


01. Taal&bewustwording en participatie

Het traject Taal & Bewustwording en Participatie loopt parallel aan het inburgeringstraject en richt zich op statushouders met beperkte Nederlandse spreek-, luister- en sociale vaardigheden, en die hindernissen ervaren bij actieve deelname aan de Nederlandse maatschappij. Matchez biedt individuele benadering en maatwerk met activeringsplannen op maat, flexibele didactische methodes en diverse leermethoden, inclusief individuele en groepslessen, gesprekken en praktijksituaties. Thema's omvatten praktische zaken zoals belastingzaken, kinderopvang, inschrijvingen en meer.

02. Bemiddeling naar werk

Matchez heeft als visie om bij te dragen aan een Nederland waarin het onbenutte arbeidspotentieel tot een minimum wordt beperkt. Onze aanpak is niet alleen oplossingsgericht, maar vooral gericht op het optimaal benutten van individuele talenten, met als doel de participatie op de arbeidsmarkt te optimaliseren. We willen werken aan zelfredzaamheid en het vermogen van mensen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Ons doel is om in een periode van 3 of 6 maanden cliënten te assisteren bij het vinden van werk, ongeacht of ze een korte of lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarbij bieden we coaching en begeleiding om de cliënten te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Deze dienstverlening van ons heeft gemiddeld een uitstroompercentage van 70%.

03. Empowerment en participatie

Het Empowerment traject richt zich op persoonlijke ontwikkeling en deelname aan sociale activering of werk. Tijdens dit traject passen wij de Vrijbaan methode toe onder begeleiding van een ervaren trainer. Een groep bestaat uit minimaal 8 kandidaten. We werken met fases, te weten de inventarisatie. We erkennen de behoefte aan extra inspanningen, zoals laagdrempelige startmogelijkheden, werkend leren en aanvullende begeleiding, om deze doelgroep actief te betrekken in de maatschappij. Nabijheid, een luisterend oor en betrouwbare ondersteuning zijn cruciaal om hen door deze uitdagende periode naar zelfstandigheid te leiden.

04. Taalboost

In onze Taalboost lessen spreken we mensen aan op hun kracht en mogelijkheden. Wij stellen samen met de kandidaat duidelijke leerdoelen en geven inzicht in de resultaten. Daarbij bieden wij, zoveel als we kunnen, het maatwerk dat de klant nodig heeft om tot maximale prestaties te komen. Onze meerwaarde op intensieve taallessen is dat onze gecertificeerde NT2-docenten vanuit hun ervaring met Taal & Bewustwording de kennis en expertise van de taal op de werkvloer en over sollicitaties in hun lessen verwerken. Ze weten de vertaalslag te maken naar verschillende branches, zoals logistiek, transport, zorg, etc. Door de wisselwerking tussen de klantmanager van de gemeente en de taaldocent is er continue afstemming over waar de behoeftes liggen van de klant en over de aansluiting op een betaalde baan.

05. Nazorg

Nazorg kan aansluitend op een eerder doorlopen traject worden ingezet. Dit traject is bedoeld om uitval te voorkomen nadat de kandidaat bij een werkgever is geplaatst en de duurzaamheid van het werk te waarborgen. Om dit te realiseren hebben wij gedurende een afgesproken periode wekelijks contact met de kandidaat en waar nodig ook met de werkgever. Hierbij behandelen wij eventuele hulpvragen en monitoren wij de voortgang. Ook gaan we in op randzaken als het aanleveren van loonstroken bij de gemeente, het aanpassen van belastingtoeslagen en andere administratieve zaken. Dit nazorgtraject fungeert als een waardevolle schakel om ervoor te zorgen dat werknemer op langere termijn werkzaam blijft en dat belemmeringen in de opstapfase met hulp overwonnen kunnen worden. Het nazorgtraject benadrukt onze toewijding om mensen zo goed mogelijk te helpen regie te houden op hun eigen leven.
Lees verder

Onze opdrachtgevers

Contact

Heb je een vraag? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! We streven ernaar om zo snel mogelijk te reageren. Wil je meer informatie over of contact opnemen met een specifiek team? Bezoek dan onze teams pagina waar je de collega's van elk team en hun persoonlijke contactgegevens kunt vinden.

Onze vestigingen

Laan Nieuwer-Amstel 3, 1182 JR Amstelveen 020 - 3342282

Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden 085 - 877 0757

Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum 06 - 41760251

Stadhuisplein 2, 1315 HT Almere 036 - 2001154